ÜYELİK, SÜRELİ ERİŞİM VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMADAN ÖNCE OKUYUNUZ.

www.edebiyatseminerleri.com

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

LİSANS VEREN/TRPARK BİLİŞİM

Unvan: TRPARK BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: Atakent Mah. 243 Sok. Tema İstanbul Sitesi No:6 9G Blok D.130 Küçükçekmece - İstanbul
Telefon: Sadece mail üzerinden iletişime geçilmektedir
İnternet Adresi: www.edebiyatseminerleri.com
E-posta: bilgi@edebiyatseminerleri.com
Mersis No: 0859064989200001

İşbu sözleşme www.edebiyatseminerleri.com kapsamında içerik sağlayıcıya ve/veya üçüncü taraflara ait ve eser korumasına tabi içerik(lere) ve ürün(lere), fikrî mülkiyet hakları çerçevesinde erişim ve kullanım şartlarını ve koşullarını içermektedir. Onay kutusunu işaretlediğinizde ve devam butonuna bastığınızda dijital içerik(ler) erişiminize açılacak ya da fizikî ürün(ler) adresinize gönderilecektir. Devam butonuna bastığınızda işbu sözleşmeyi kabul ederek, kullanıcı veya lisans sahibi olmayı onayladığınızı ve işbu lisans sözleşmesinin tüm şartlarını, koşullarını, kapsamını anladığınızı ve sözleşmenin hükümlerini tamamen kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Eğer sözleşme hükümlerini kabul etmiyorsanız veya tereddütleriniz varsa sözleşmeyi kesinlikle onaylamayınız ve www.edebiyatseminerleri.com içeriklerine yahut ürünlerine ulaşmayınız ve de bunları kullanmayınız. Sözleşmeyi elektronik ortamda onayladığınızda yaptığınız bu işlemlerinin kayıt altına alındığını ve bu durumun tespit edilebildiğini (IP kaydı ve diğer kayıtlarla) bilmeniz gerekmektedir. Onayladığınız takdirde ilgili yasa gereği sözleşmenin bir örneği, kayıt işleminizde beyan ettiğiniz elektronik posta adresinize de gönderilecektir.

www.edebiyatseminerleri.com internet sitesine üyelik ve TRPARK BİLİŞİM tarafından üyelere atılan smsler ücretsizdir. Ücretsiz üyelik oluşturmak www.edebiyatseminerleri.com sitesindeki tüm içeriklere ücretsiz ulaşabileceğiniz anlamına gelmemektedir. TRPARK BİLİŞİM’nin ön bilgilendirme formunda da belirtildiği gibi bazı ürün ve/veya içerikler(ler) ve/veya eğitim(ler)e ancak erişim lisansı satın almak koşulu ile ulaşabilirsiniz. Erişim lisansını satın aldığınız ürün(ler) ve/veya içerik(ler) ve/veya eğitim(ler)in özellik, telif ve lisans hakları www.edebiyatseminerleri.com sayfasında yer almakta olup; işbu ÜYELİK SÖZLEŞME’sinin kabul edilmesi ile ürün ve/veya içerik(ler) ve/veya eğitim(ler)in özellik, telif ve lisans haklarının kapsamını da kabul etmiş sayılırsınız. Bu ürün ve/veya içerik(ler) ve/veya eğitim(ler)in erişim lisansı “Üyelik Paketleri” çerçevesinde kullanıcılara belirli süreler dâhilinde (Bu süreler paketlerde belirtilmiştir.) erişim imkânı vermektedir. Bu sürelerin sonlanması ile erişim lisansınızda sona erer. Herhangi bir ürün ve/veya içeriğe ve/veya eğitim(ler)e erişim lisansı satın almanız size www.edebiyatseminerleri.com’un tüm içerik ve ürünlerine erişebilme ve kullanabilme hakkı vermez. Bu sebeple, içerik(ler) ve/veya ürün(ler) ve/veya eğitim(ler)e ilişkin bilgilendirmeleri, eğitim paketlerinin sınırlarını ve kapsamlarını ilgili bölümlerde dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu sınır ve kapsamları iyice anlamadan üyelik paketi satın almayınız.

İçerik, eğitim ve ürünlere erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını, yazılımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak kullanıcının sorumluluğunda olup; internet sitesinde (www.edebiyatseminerleri.com) belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanabileceğinizi ve gerekli donanımı temin yükümlülüğünün tarafınıza ait olduğunu bilmelisiniz. Üyelik sözleşmesini onaylayarak bu konu ile ilgili, TRPARK BİLİŞİM ya da www.edebiyatseminerleri.com’un yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar, ziyan ve/veya iade talebinden TRPARK BİLİŞİM ya da www.edebiyatseminerleri.com’un sorumlu olmayacağını beyan ve kabul etmektesiniz.

TRPARK BİLİŞİM ve/veya www.edebiyatseminerleri.com, önceden haber vermeksizin işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde mevzuatın gerektirdiği güncelleme ve değişiklikleri yapabilecektir. www.edebiyatseminerleri.com adresi üzerinden yapılacak ilan tarihinden itibaren güncel sözleşme ile bağlı olduğunuzu belirtiriz.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

ÜRÜN, EĞİTİM, HİZMET(LER) VE ÖZELLİKLERİ

Kullanıcı tarafından seçilen eğitim paketlerine ve ürünlere göre değişiklik göstermektedir. Eğitim paketlerinden ve/veya ürünlerden birinin yahut birkaçının satın alınması aşağıdaki tüm içeriklerin kullanılabileceği anlamına gelmez. Eğitim paketleri ve ürünlerin kapsamı, içeriği, süresi; ilgili pakette belirtilmiştir.

• Animasyon yahut görsellerle hazırlanmış hafıza teknikleri videoları,
• Klasik konu anlatımı videolar,
• Animasyonlu eser özetleri,
• Konu tarama testleri,
• Deneme sınavları,
• İndirilebilir-çıktı alınabilir pdf dokümanlar yer almaktadır.

Edebiyat Seminerleri; yukarıda belirtilen içerikleri sınırlama, ekleyip-çıkarma, değiştirme ve/veya tamamen internet sitesinden kaldırma hakkına sahiptir. Edebiyat Seminerleri, içeriklerin tamamını ya da bir kısmını farklı eğitim paketlerine ekleyebilir yahut bir paketteki içeriklerin tamamını ya da bir kısmını tamamen kaldırabilir, bu içeriklerde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir, kapsamını ya da süresini değiştirebilir.

EĞİTİM PAKETLERİNİN VE ÜRÜNLERİN ÜCRETLERİ

Edebiyat Seminerleri’ne ücretsiz üye olarak başta Tanıtım Dersi olmak üzere tüm ücretsiz içeriklerden faydalanabilirsiniz. Edebiyat Seminerleri ücretsiz sunduğu içeriklerin sayısını azaltıp arttırabilir ya da bu içeriklerin tamamını ücretli hale getirebilir.

www.edebiyatseminerleri.com internet sitesine üyelik oluşturulması ücretsizdir. Ücretsiz üyeler, üyelik paketlerinden birini satın alan ve lisans alan kullanıcılar, seçtikleri üyelik çeşidine göre işbu Üyelik Sözleşmesi ve ön bilgilendirme formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde özellikleri belirtilen internet erişimli eğitim materyali olan Edebiyat Seminerleri’nin (bundan sonra “Eğitim” olarak anılacaktır.) ücretsiz olarak üye olmuş ve/veya süreli erişim lisansı aboneliğini satın almış olacaklardır. Süreli erişim lisansı aboneliği (Edebiyat Seminerleri üyeliği) satın alınmışsa, satın alınan aboneliğin konusu; bir eğitim ürünü ve hizmeti olan www.edebiyatseminerleri.com’un bu sözleşme kapsamında internet üzerinden erişimini sağlayan süreli erişim lisansıdır. Sadece ücretsiz bir oluşturulmuşsa; bir eğitim ürünü ve hizmeti olan www.edebiyatseminerleri.com’un bu sözleşme kapsamında internet üzerinden ücretsiz olarak paylaşılan içerik, eğitim ve ürünlere erişimi ve bunun haricinde www.edebiyatseminerleri.com sitesine üye olmanın verdiği avantajlardan faydalanmayı, içerik, eğitim ve ürünler hakkında bilgi sahibi olmayı sağlayan bir üyelik modelidir. Söz konusu özellikleri ve kullanım koşulları www.edebiyatseminerleri.com internet sitesindeki eğitim, hizmet, tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan ön bilgilendirme formunda belirtildiği gibidir.

İşbu www.edebiyatseminerleri.com Üyelik, Süreli Erişim ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), TRPARK BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle “TRPARK BİLİŞİM” olarak anılacaktır.) ile Kullanıcı arasında (Bu Sözleşme'de Kullanıcı ifadesi Siz'i belirtmektedir.) www.edebiyatseminerleri.com internet sitesinde yer alan “Sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum.” ifadesini işaretleyip “Devam” butonuna tıklayarak kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle elektronik ortamda akdedilmiştir. Sözleşme'de TRPARK BİLİŞİM ve Kullanıcı birlikte Taraflar olarak ifade edilmektedir.

İşbu Sözleşme, ücretsiz ve/veya lisans bedelini ödemek karşılığında seçmiş olduğunuz eğitim((ler) ve/veya içerik(ler) ve/veya ürün(ler)in internet üzerinden www.edebiyatseminerleri.com internet sitesi aracılığıyla erişmek suretiyle kullanma hakkına dair Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Bir tüzel kişi adına yetkili sıfatıyla bu Sözleşme’nin kabul edilmesi, Kullanıcı’nın bu konuda yetkili olduğunu tekeffül ettiği şeklinde yorumlanır. Yetkisiz olarak bu Sözleşme’nin kabul edilmesi ve ancak adına işlem yapılan tüzel kişi/ kurum, dershane, etüt merkezi veya okulun Eğitim Ve/Veya İçerik Ve/Veya Ürünleri fiilen kullanmaya başlaması ve/veya erişmesi durumunda Sözleşme adına işlem yapılan tüzel kişi/ kurum, dershane, etüt merkezi veya okul adına kurulmuş olur ve Sözleşme tüm hükümleri ile birlikte yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi ve tüzel kişi/kurum/ dershane/ etüt merkezi /okul nezdinde müteselsilen hüküm ve sonuçlarını doğurur.

 


3. İÇERİK(LER), EĞİTİM(LER), GÖRSEL(LER) VE ÜRÜN(LER)İN FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI

2.1 Fikri Mülkiyet Hakları’nın Sahibi. www.edebiyatseminerleri.com ve bölümlerinin ve edebiyatseminerleri.com/kantin ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki bir kısım fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi TRPARK BİLİŞİM, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya TRPARK BİLİŞİM’nin içerik, eğitim, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. www.edebiyatseminerleri.com üzerinde kapsamında erişime sunulan hizmetlerin, bilgilerin, telif haklarına tabi çalışmaların, ticari markaların, tasarımın her türlü içerik dâhil tüm tasarrufa konu olabilecek ayni ve şahsi hakların, ticari bilgi ve oluşturma bilgisine yönelik tüm hakların mülkiyet hakkı saklıdır. İŞBU SÖZLEŞME HİÇBİR ŞART VE SURETTE KULLANICI’ya içerik, eğitim, görsel, program ve eserler üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını kullanma veya işleme yetkisi vermez, bu hakları ihlal edecek faaliyetlerde bulunma hakkı vermez, söz konusu faaliyetler için izin verildiği şeklinde yorumlanamaz.

2.2 Lisans Hakkı. Kullanıcı, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece www.edebiyatseminerleri.com üzerindeki Ürün Ve İçerikler’e münferit, sınırlı ve süreli erişim lisansına sahip olmuş olur. İşbu Sözleşme ile Kullanıcı’ya tanınan erişim lisansı, Sözleşme’de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde Kullanıcı’ya sadece erişim, süreli ve sınırlı olarak çalıştırma, görüntülemek suretiyle münferit faydalanma hakkı verir. Kullanıcı sisteme kayıt olduğunda, Ürün Ve İçerikler’le ilgili o anki erişim lisansını elde etmiş olur. Kullanıcı, erişim lisansı ve tabi olduğu üyelik paketlerini kullanımı neticesinde, internette oluşan bilgi ve verileri, TRPARK BİLİŞİM tarafından üye olunan eğitim öğretim yılının sonunda silinir.

2.3 Yasaklı Eylem ve İşlemler. Kullanıcı, www.edebiyatseminerleri.com’u yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. Kullanıcı, www.edebiyatseminerleri.com’daki içeriklerin hiçbir unsurunu kopyalamamayı, kaydetmemeyi, değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı, başkasına kullandırmamayı; bu içerik, eğitim, ürün, hizmetten faydalanarak benzer veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik, eğitim, ürün, hizmetin yapısını yahut düzenini bozmamayı, bu hizmet kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görselleri, videoları, sesleri, dokümanları, kurgu veya kompozisyonları bu Sözleşme dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, kopyalamamayı, kaydetmemeyi, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. Kullanıcı, www.edebiyatseminerleri.com’un tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına yahut farklı bir cihaza indiremez, kopyalayamaz ve kaydedemez. www.edebiyatseminerleri.com’un kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun ücretli ya da ücretsiz başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.

Kullanıcı, bu Sözleşme ile tanınan münferit erişim hakkını, TRPARK BİLİŞİM’in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz yahut toplu kullanıma sunamaz. Kullanıcı, erişim lisansı hakkına sahip olduğu ürün ve içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, kaydedilmesi, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez. Şahsi erişim lisansı elde edilen Eğitim ve İçeriğin Kullanıcı tarafından umuma açık mekânlarda/alanlarda (okul, sınıf, toplantı salonu, konferans salonu vb.) kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır, dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaatte konu edilemez; birden fazla sayıda bilgisayar, mobil cihaz, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanılması sağlanamaz.

Kullanıcı, www.edebiyatseminerleri.com internet sitesine veya link verdiği içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, eğitim veya videolarına, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, üçüncü kişilerin www.edebiyatseminerleri.com hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde müdahalelerde bulunamaz. Kullanıcı’nın yasaklı eylemler yoluyla elde ettiği görsel, video, doküman, sistem, eğitim, içerik, ortam veya platforma ait her türlü bilgi ve verinin gizli bilgi olduğunu; hiçbir şart ve surette işbu gizli bilgiyi kullanamaz; üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa edemez veya açıklayamaz.

Kullanıcı, www.edebiyatseminerleri.com internet sitesi kapsamında süreli erişim lisansı elde ettiği ürün, içerik, ortam veya platform tedarikçileri dâhil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerine ilişkin herhangi bir müdahalede, talep yahut itirazda bulunamaz.

Kullanıcı’nın, www.edebiyatseminerleri.com’u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanması veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa veya şahıslara izin vermesi, bu yöndeki bir fiile katılması veya teşvik etmesi, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu Sözleşme’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmesi veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa yardım veya üçüncü şahsı teşvik etmesi halinde TRPARK BİLİŞİM Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve herhangi bir ücret iadesi yapmadan, tazminat ödemeden feshederek tüm zararlarını talep edebilecektir. Kullanıcı ayrıca işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, hak sahibi diğer firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı TRPARK BİLİŞİM’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır. Kullanıcı, www.edebiyatseminerleri.com’u tüm eğitim, içerik, görsel, bilgi veri veya diğer malzemeleri, (a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. Kullanıcı, bu davranışları işlediği durumda, işbu Sözleşme uyarınca, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar/kurumlar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, TRPARK BİLİŞİM'in ve/veya www.edebiyatseminerleri.com’un bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün Kullanıcı tarafından ihlali nedeniyle, TRPARK BİLİŞİM’in ve/veya www.edebiyatseminerleri.com’un üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı Kullanıcı'ya rücu edebileceğini ve TRPARK BİLİŞİM ve/veya www.edebiyatseminerleri.com’un talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı, www.edebiyatseminerleri.com’u kullandığı ya da işbu Sözleşme’yi onayladığı tarihten itibaren, Sözleşme’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, TRPARK BİLİŞİM ve/veya www.edebiyatseminerleri.com’un ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4. TRPARK BİLİŞİM’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

TRPARK BİLİŞİM, www.edebiyatseminerleri.com internet sitesi kapsamında üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara, dokümanlara, videolara, görsellere, ürünlere veya içeriklere bağlantı (link) verebilir. Bu bağlantılar (link), sadece referans kolaylığı nedeniyle TRPARK BİLİŞİM tarafından sağlanmış olup; bağlantı verilmesi internet sitesini veya siteyi işleten kurum veya kişinin edimini taahhüt eden ve/veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde garanti ve tekeffül iradesi taşımamaktadır. Site üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, görselleri, videolar, dosyalar, dokümanlar, eğitimler ve içerikler bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında TRPARK BİLİŞİM ve/veya www.edebiyatseminerleri.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kullanıcı, TRPARK BİLİŞİM’ nin ve/veya TRPARK BİLİŞİM’ nin grup şirketlerinin ve iş ortaklarının, her türlü reklam, tanıtım, pazarlama ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin, e-posta, sms, ıvr, telefon ve her türlü iletişim aracı ile yapılacak reklam ve bilgilendirmelerin kendisine ulaşmasını kabul beyan ve bunlara muvafakat etmektedir. Kullanıcı, dilediği zaman bu iletileri almayı reddedebilir. Redde dair talebin bu sözleşmede yazılı iletişim kanallarından biri ile TRPARK BİLİŞİM’e ulaşmasından itibaren 3 iş günü içerisinde TRPARK BİLİŞİM tarafından gönderilen elektronik iletiler, e-posta, sms, ıvr ve telefon aramaları durdurulur. TRPARK BİLİŞİM, Kullanıcı bilgilerini, datalarını Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

5. SORUMSUZLUK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI:

TRPARK BİLİŞİM, bir yardımcı eğitim ürünü olan Sözleşme konusu www.edebiyatseminerleri.com kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin MEB’in asli kaynaklarından edinmiş oldukları bilgilerin pekiştirilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş yardımcı kaynaklar içermekte olup “olduğu gibi satış” esasları dâhilinde herhangi bir başarı, performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. TRPARK BİLİŞİM üçüncü taraflara ait içerik ve ürünler içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. www.edebiyatseminerleri.com’un Kullanıcı amacına doğrudan hizmet vermemesinden TRPARK BİLİŞİM ve/veya www.edebiyatseminerleri.com sorumlu değildir. TRPARK BİLİŞİM, www.edebiyatseminerleri.com’da yer alan içeriklerin ve ürünlerin kullanımı sırasında Kullanıcı tarafında oluşabilecek sorun veya veri kaybı veya bilgisayar-mobil cihaz sistemi hasarları zararlarından hiçbir şekilde sorumlu değildir. TRPARK BİLİŞİM, www.edebiyatseminerleri.com’un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını Kullanıcı’larına garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. www.edebiyatseminerleri.com’un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup, TRPARK BİLİŞİM, www.edebiyatseminerleri.com’un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. TRPARK BİLİŞİM, Kullanıcı’nın lisans hakkına konu ürün, eğitim ve içeriğe yönelik herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlali iddiasının öne sürülmesi durumunda ile sunulan her türlü içerik ve ürünü kaldırma yetkisine sahiptir. Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan TRPARK BİLİŞİM ve/veya www.edebiyatseminerleri.com sorumlu değildir. Ürün, Eğitim ve İçerikler Kullanıcı'nın özel amaçlarına yönelik özel üretim olmayıp, Kullanıcı’nın tercihine sunulmuştur. www.edebiyatseminerleri.com’un kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kâr ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin-verilerin-dosyaların-görsellerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan TRPARK BİLİŞİM ve/veya www.edebiyatseminerleri.com sorumlu değildir.

www.edebiyatseminerleri.com internet sitesinde Kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir, yorum ve düşünceler tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibinin sorumluğu altındadır. Bu görüş ve düşüncelerin TRPARK BİLİŞİM ve/veya www.edebiyatseminerleri.com ile hiçbir ilişkisi yoktur. TRPARK BİLİŞİM ve/veya www.edebiyatseminerleri.com’un Kullanıcı’nın beyan edeceği fikir, yorum ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Her durumda, TRPARK BİLİŞİM ve/veya www.edebiyatseminerleri.com nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, TRPARK BİLİŞİM ve/veya www.edebiyatseminerleri.com’un bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu www.edebiyatseminerleri.com için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

TRPARK BİLİŞİM, tamamen kendi iradesine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, www.edebiyatseminerleri.com internet sitesinde ilan edildiği tarihte geçerlilik kazanacak olup; Kullanıcı, bu Sözleşme’deki değişiklikleri, değişiklikler www.edebiyatseminerleri.com’un internet sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu Sözleşme’nin sık sık incelenmesi gerekmektedir. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ve talepleri ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER:

Hukuken “mücbir sebep” sayılan tüm hallerde, TRPARK BİLİŞİM ve/veya www.edebiyatseminerleri.com’un işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini veya tüm yükümlülüklerini geç veya eksik ifa etmesi veya ifa edememesi halinde sorumluluğu geçici olarak askıya alınacaktır. Bu ve bunun gibi durumlardan ötürü TRPARK BİLİŞİM ve/veya www.edebiyatseminerleri.com’dan gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TRPARK BİLİŞİM ve/veya www.edebiyatseminerleri.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, mahkemelerce sonradan kaldırılmasına karar verilen internet sitesine erişimin engellenmesi kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, TRPARK BİLİŞİM ve/veya www.edebiyatseminerleri.com’un kusuruyla neden olmadığı, kontrolü haricinde gelişen kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI:

www.edebiyatseminerleri.com'a kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup, üyelik sırasında ve sonrasında verilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya Kullanıcı bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla www.edebiyatseminerleri.com’a Kullanıcı adına erişimden TRPARK BİLİŞİM ve/veya www.edebiyatseminerleri.com sorumlu değildir. Kullanıcı'ların, www.edebiyatseminerleri.com’a erişim araçlarının (Kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan Kullanıcı'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak TRPARK BİLİŞİM ve/veya www.edebiyatseminerleri.com’un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda Kullanıcı, TRPARK BİLİŞİM ve/veya www.edebiyatseminerleri.com’dan zarar, tazminat her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz. www.edebiyatseminerleri.com’un kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin Edebiyat Seminerleri Gizlilik Politikası http://www.edebiyatseminerleri.com/gizlilikpolitikasi adresinde yer almaktadır.

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

www.edebiyatseminerleri.com ve Sözleşme ile ilgili herhangi bir soru, sorun, öneri ve eleştiriniz olursa, Edebiyat Seminerleri Destek Ekibi'ne başvurabilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

TRPARK BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Atakent Mah. 243 Sok. Tema İstanbul Sitesi No:6 9G Blok D.130 Küçükçekmece - İstanbul
Telefon: Sadece mail üzerinden iletişime geçilmektedir
İnternet Adresi: www.edebiyatseminerleri.com
E-posta: bilgi@edebiyatseminerleri.com

10. DİĞER HÜKÜMLER

Kullanıcı bu Sözleşme'yi ve bu Sözleşme kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez, satamaz ve/veya paylaşamaz.

Kullanıcı, TRPARK BİLİŞİM’in sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, TRPARK BİLİŞİM'in bu Sözleşme kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını Kullanıcı’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder.

İş bu Sözleşme uyarınca TRPARK BİLİŞİM, Kullanıcıların kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme ve/veya tanıtım e-postaları, cep telefonlarına bilgilendirme ve/veya tanıtım smsleri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Kullanıcı işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla beraber bilgilendirme ve/veya tanıtım e-postalarının elektronik posta adresine, bilgilendirme ve/veya tanıtım smslerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

TRPARK BİLİŞİM, bu Sözleşme kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu Sözleşme kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

Bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, Sözleşme'nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu Sözleşme'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse TRPARK BİLİŞİM bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve Taraflar'ın işbu Sözleşme'de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir-değiştirir veya bu hükmün/hükümlerin Sözleşme'den ayrı tutulmasına ve Sözleşme'nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

Kullanıcı'nın, bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, TRPARK BİLİŞİM tüm yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

11. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESHİ:

11.1 Süre. İşbu Sözleşme, Sizin aşağıdaki “Okudum, Anladım ve Kabul Ediyorum” butonuna bastığınız ya da Ürün ve İçeriklere erişmeye başladığınız tarihte yürürlüğe girecek, satın alınan eğitim paketinde belirtilen sürenin sona ermesine kadar geçerli olacaktır.

11.2 Fesih. TRPARK BİLİŞİM, burada veya Kullanım Şartlarında belirtilen şart ve koşullara uymamanız halinde Sözleşmeyi feshedebilir. Bir önceki cümleye halel getirmeksizin, TRPARK BİLİŞİM işbu Sözleşmeyi derhal feshetme ve/veya Ürün, Eğitim, Hizmet ve İçeriklere erişimin tamamının veya bir bölümünün kullanımını her zaman, her sebeple, bir sebep göstermek zorunda olmaksızın durdurma hakkını saklı tutar. Kullanıcı, www.edebiyatseminerleri.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz ve bu içerikte yorumlar, beyanlar, değerlendirmeler yapamaz. Kullanıcı bu içerikte yorumlar yaptığı takdirde TRPARK BİLİŞİM hiçbir fesih ihbarına gerek kalmaksızın Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve herhangi bir ücret iadesi yapmadan feshedebilir. Kullanıcı işbu Sözleşmeyi internet sitesindeki hesabınızı sona erdirme hakkında belirtilen talimatlara uyarak feshedebilir. Her türlü bireysel kullanıcı statüleri, veri veya başarılar kapalı-beta test dönemi sırasında ya da bundan sonra toplandığı ve depolandığı andan itibaren geçici kabul edilecek ve bundan sonra TRPARK BİLİŞİM’nin bu Kullanıcı’nın istatistikleri, verileri depolama, kurtarma, Kullanıcı’ya aktarma sorumluluğu olmayacaktır.

11.3 Feshin Etkisi. İşbu Sözleşmenin feshiyle birlikte işbu Sözleşme ile Kullanıcı’ya verilen tüm hak ve lisanslar derhal sona erecektir. İşbu Sözleşmenin feshinden itibaren, Kullanıcı, gönderi ve diğer masrafları kendi tarafından karşılanmak üzere, Kullanıcı hâkimiyetinde veya kontrolünde bulunan tüm doküman, ürün, eğitim materyali, içerik ve Gizli Bilgileri (ve bunların kopyalarını ve özetlerini) TRPARK BİLİŞİM’e iade edecektir. İşbu Sözleşmenin feshi, Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlali halinde tazmin etme hakkından feragat anlamına gelmez ve işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüğünüzün ihlalinden doğacak sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. TRPARK BİLİŞİM, işbu Sözleşmeyi şartlarına uygun olarak feshetmesi sonucu Kullanıcı’nın uğrayacağı herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. TRPARK BİLİŞİM’nin işbu Sözleşmeyi feshi, hukuki veya hakkaniyet çerçevesindeki diğer hak ve giderimlere halel getirmeyecektir ve Kullanıcı’yı fesih tarihinden önceki ihlallerinden doğan sorumluluktan kurtarmayacaktır. Sözleşme’nin diğer hükümleri, işbu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir.

12. CEZAÎ ŞART(LAR)

Üyelik sözleşmesine tabi Kullanıcılar, www.edebiyatseminerleri.com adresinden eriştikleri ve/veya erişim lisansını satın aldıkları Eğitim, Ürün ve/veya İçerik(ler)i herhangi bir kişiyle ya da okul/sınıf/dershane/derslik/etüd merkezi/özel ders bürosu vb. gibi eğitim öğretim hizmetinin verildiği bir mecrada üçüncü kişilerle kurumsal üyelikleri olmaksızın topluca paylaştıkları takdirde, bu paylaşımı yaptığı tespit edilen Kullanıcı, TRPARK BİLİŞİM’in uğrayacağı zarar ve ziyanları tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. Taraflar, arasında işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların vukuunda İSTANBUL Merkez Mahkemeleri ve İSTANBUL İcra Daireleri yetkili olduğunu kabul ederler.